วิธีการกรอกคำร้อง

วิธีการกรอกแบบคำร้อง

1.คลิกที่ กรอกคำร้อง ณ หน้าหลักของเว็บไซต์

2.คลิกลงทะเบียนใช้งาน (กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ เข้าใช้งานครั้งแรก)

3.สร้างบัญชีผู้ใช้งาน(ภาษาอังกฤษ) สร้างรหัสผ่าน และยื่นยันรหัสผ่าน

4.คลิก กลับไปหน้าล็อกอิน และบัญชีกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

6.คลิกเพิ่มคำขอ เพื่อกรอกคำขอ

7.กรอกแบบคำร้องให้สมบูรณ์ (กรอกให้ครบทุกช่อง) จากนั้นกดส่งคำขอ

8.ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ที่ สถานะ หากอนุมัติแล้วจะจัดส่งใบอนุญาตไปทาง Email ซึ่งประชาชนได้กรอกเข้ามา จากนั้นให้พกติดรถไว้ขณะเดินทางตลอดระยะเวลาที่ประกาศ หากมีคำถามเพิ่มเติม คลิกที่นี้