คำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปเดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566


เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.


หลักการพิจารณารถบรรทุกสิ่งของความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้
(1) รถบรรทุกน้ำมัน หรือรถบรรทุกแก๊ส
(2) รถบรรทุกอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค
(3) รถบรรทุกพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตรที่เน่าเสียง่าย
(4) รถบรรทุกสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต


เส้นทางที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีดังนี้

  1. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร
  2. ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57กิโลเมตร
  3. ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

หรือสามารถ คลิกที่นี้ เพื่อดูแผนที่
หากไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงได้ที่เบอร์ 1586 กรมทางหลวง หรือ 1146 กรมทางหลวงชนบท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1193 ตำรวจทางหลวง