คำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อ ขึ้นไปเดินรถในถนนบางสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567


เปิดให้ลงทะเบียน ระบบเปิดเวลา 09.00 – 20.00

กรุณา อ่านคู่มือก่อน และคำถามที่พบบ่อย ลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม ทาง Line Open Chat ในเมนู ติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


หลักการพิจารณารถบรรทุกสิ่งของความจำเป็นเร่งด่วน ดังนี้
(1) รถบรรทุกน้ำมัน หรือรถบรรทุกแก๊ส
(2) รถบรรทุกอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค
(3) รถบรรทุกพืชผัก ผลผลิตทางการเกษตรที่เน่าเสียง่าย
(4) รถบรรทุกสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต


เส้นทางที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีดังนี้

  1. ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร
  2. ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57กิโลเมตร
  3. ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตามพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

หรือสามารถ คลิกที่นี้ เพื่อดูแผนที่
หากไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงได้ที่เบอร์ 1586 กรมทางหลวง หรือ 1146 กรมทางหลวงชนบท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1193 ตำรวจทางหลวง