กำลังเปลี่ยน server

ขณะนี้ กำลังเปลี่ยน server จะแจ้งให้ทราบเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยประชาชนสามารถได้รับการแจ้งเตือนการเปิดระบบได้ที่ OPEN Chat (Line Group) : https://line.me/ti/g2/J2V44J3ciO6jHUwSLHsjy6jaF_5wgl3kEeXwAA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default